Andet materiale

Her har jeg samlet forskelligt materiale med en relevans i forhold til bogen.

Om Clausewitz.

Om Wittgenstein.

Om Tryllekunst.


En læringsteori

Da jeg til hverdag beskæftiger mig med undervisning, var det oplagt at lave en læringsteori med udgangspunkt i de her præsenterede ideer. Teksterne er primært skrevet med henblik på naturvidenskab i det almene gymnasium.

www.skolekom.dk/~ole.andersen/


Om fysikdidaktik

I disse år opleves en vigende interesse for de naturvidenskabelige fag hos de unge. I gymnasiet mærker man det specielt i et fag som fysik, hvilket selvfølgelig giver anledning til en del diskussion. I fysiklærernes fagblad har jeg bidraget med to artikler.
    I den første argumenterer jeg for, dels at der ikke findes optimale indlæringsformer, og dels at man risikerer at eliminere det faglige indhold i eksempelvis matematik og fysik, hvis man i den daglige undervisning går ud fra, at der findes sådanne optimale indlæringsformer. Artiklen er en reaktion mod GFII og GFIII undersøgelserne fra CND, hvor man mener at kunne påvise en signifikant bedre indlæring, hvis undervisningen indeholder konstruktivistiske træk.
    En af tidens pædagogiske trends er, at undervisningen skal være med udgangspunkt i eleven. I den anden artikel argumenterer jeg for det noget kontroversielle synspunkt, at en elevcentreret undervisning ikke er et værdineutralt undervisningsprincip, men tværtimod er til fordel for humanistisk prægede emner og for fagligt velfunderede elever.

Genmæle, LMFK-bladet, nr. 9, 2000
En elevcentreret undervisning..., en redigeret udgave af en artikel i LMFK-bladet, nr. 2, 2001


Om videnskabsteori

I efteråret 1999 udkom der et temanummer om videnskabshistorie fra Slagmark. Da overvejelserne i min bog også er relevante for videnskabsteori, og dermed for videnskabshistorie, skrev jeg straks en kommentar til dette temanummer. Artiklen blev dog aldrig trykt, da Slagmark ikke bringer læserindlæg, og fordi artiklen ikke passede ind i det følgende nummer af Slagmark. Kort fortalt forsøger jeg i artiklen at samle nogle af de løse tråde, der er kendetegnet ved den videnskabsteoretiske diskussion i dag.

Kommentar til Slagmark nr. 28-29 fra efteråret 1999


Om etik

I "Om mennesket" har jeg konsekvent udeladt etiske overvejelser af den simple grund, at man på det foreliggende grundlag ikke har mulighed for at opstille en decideret etisk teori. Dermed ligger denne teori tæt op af ideerne i følgende bog med titlen Ethics and the Limits of Philophie af Bernard Williams, som jeg finder ret interessant.