Clausewitz


Clausewitz er en kendt militærteoretiker, som har skrevet bogen "Om krig". Heri konkluderer han, at krig er en fortsættelse af politik blot med andre midler. Dermed opfatter Clausewitz krig som en rationel aktivitet. Ifølge Clausewitz er det derfor velovervejet af et lands ledere både, når en krig indledes, og når den afsluttes igen.
Men spørgsmålet er om mennesket er så rationelt, som Clausewitz antyder. "Om mennesket" antyder noget helt andet. Derfor finder jeg også dette interview med John Keegan interessant, fordi han kritiserer Clausewitz for hans tro på rationalitet. Dog ikke ud fra en teoretisk synsvinkel, men på baggrund i en indsigt i militærhistorien.
Specielt interessant er det, at Keegan peger på den inerti, der er i en krig. En sådan inerti kan nemlig let forklares på baggrund af "Om mennesket". Ja, det ville faktisk være overraskende, hvis der ikke var en sådan inerti, thi et helt kapitel i "Om mennesket" er afsat til at begrunder, at man i mange tilfælde opbygger en helhed - en helhed, som det kan være svært at komme ud over.

Keenan-artikelKeenan-artikel