IndholdsfortegnelseForord


1. Indledning


2. Om mennesket

Handlingsbilleder

En teori om mennesket

Om at beskrive

Indvendinger


3. Sammensætning af handlingsbilleder

Handlingstræ

Handlingspyramiden


4. Handlingsbehov

Konkrete og grundlæggende handlingsbehov


5. Om hukommelse


6. Om at tænke


7. Mennesket som en helhed


8. Om at sanse


9. Afsluttende betragtninger om handlingsbilleder


Litteraturhenvisninger


Liste over benyttede vendinger og begreberEfterskrift

To slags teoretisk grundlag

Wittgenstein

Oppefra og ned

Oldtidens dilemma

Moderne filosofi

Kvantemekanik

Måleinstrumentet

En kort formulering