Links til eksempler, som illustrerer tankegangen i "Om mennesket", ordnet efter emne


Handlingsbilleder

Et handlingsbillede er en slags indre billede, som ligger til grund for handling, sansning og tanker i nogle bestemte situationer. Forestillinger og fordomme er eksempler på handlingsbilleder.

Lægevidenskabens historie indeholder mange eksempler på, at indgroede forestillinger stod i vejen for fremskridt.

Selvfølgelig har Bernie Sanders russiske forbindelser – det står jo på nettet!     August 2017
Efter brexit og valget af Donald Trumph har der været en heftig diskussion af de såkaldte falske nyheder eller ”faked news”, som de også benævnes. Men hvorfor får vi denne diskussion nu? Det søger man at svare på i denne artikel, og man konkluderer, at man lytter til det der stemmer overens med ens egne holdninger: ”Vi tror på det, vi gerne vil tro på.”
Det lyder besynderligt, men det kan forklare dette besynderlige resultat
Løgne spreder sig markant hurtigere end sandheden     Marts 2018
Konsekvensen er at selv de største løgne kan leve:
Holocaust benægtere     December 2017
Har har man afdækket et eksempel på ændring af sprogbrug:
Rapport: Den ekstreme højrefløjs sprogbrug siver ind i mainstreampolitik     Juli 2019

Aktivering af handlingsbilleder

Til grund for vore handlinger ligger der handlingsbilleder, som kan aktiveres i bestemte situationer. Derved kan der forekomme momentane ændringer i vore handlinger.

Derfor får vi sange på hjernen     April 2012
At få en sang på hjernen har de fleste vist prøvet. Jeg tror, at vi finder det interessant, fordi her er noget, som åbenlyst trodser vores vilje. Men med handlingsbilleder er fænomenet langt lettere at forstå, thi en mulig forklaring er simpelthen, at der dannes et handlingsbillede til den pågældende melodi, som så aktiveres igen og igen ofte til ejermandens store fortvivlelse :)

Snyd din hjerne og spis sundere!
Med en række simple tricks kan man snyde sin hjerne til at spise sundere og mindre. Faktisk er dette et udmærket eksempel på, at vor traditionelle opfattelse af mennesket som et fornuftsvæsen ikke holder, heller ikke i forbindelse med spisevaner.
Man kan åbenbart også snyde sin hjerne, så man får nemmere ved at stå op om morgenen:
Snyd din hjerne og stå nemt op om morgenen
    August 2016
Man kan også snyde sin sukkertrang:
12 tricks: Sådan snyder du din sukkertrang
    Livsstil, September 2012


Handlingsbehov

Ofte kommer man i situationer, hvor der opstår et dilemma mellem flere handlemuligheder. Derved opstår, hvad der i "Om mennesket" benævnes for et handlingsbehov.

At lyve     Her finder man en helt række links om at lyve.

Hukommelse

Kapitel 5 i "Om mennesket" omhandler hukommelse. Kort fortalt husker vi ikke som en film, men derimod enkeltstående situationer.

samvirke.dk/tema/hukommelse.html
Samvirke fra januar 2015 indeholder et tema om hukommelse, som giver en udmærket introduktion til vores hukommelse. Heldigvis passer det fint med kapitel 5 i "Om mennesket":


Tanker

Som beskrevet i kap. 6 tilbageføres tanker. Det kan resulterer i, at tanker kører i ring, hvilket ikke altid er særlig hensigtsmæssigt. Pia Callesen har skrevet en bog om, hvordan man stopper grublerier, når de bliver for meget:
Sådan stopper du dit tankemylder     Juli 2019

Udbredelse af handlingsbilleder

Ifølge "Om mennesket" ligger der handlingsbilleder til grund for vore handlinger. Men passende handlingsbilleder er i nogle tilfælde svære at danne, og i sådanne tilfælde er man tilbøjelig til at lytte til andre. Derved kan en bestemt forståelse udbrede sig til mange. Der opstår med andre ord en situation, hvor mange vil tænke og sikkert også handle ens i nogle helt specifikke situationer.

Heksejagt:
Der har altid været forestillinger om hekse og troldom, men det gik helt galt i Europa, da disse forestillinger blev koblet sammen med en kristen ideologi. I 1486 udkom "Heksehammeren", som blev betragtet som en grundbog i heksejagt, og så var grunden lagt til den helt store heksejagt:
Heksehammeren      Link til Wikipedia.

Maren Spliid: Danmarks mest kendte heks.
Den sidste heksebrænding: Historien om den mærkværdige og tvivlsomme retssag, der førte til Danmarks sidste officielle henrettelse for trolddom.
Tortureret og brændt: Som kvinde og fattig, samtidig med at man måske var lidt rapkæftet, var man et let offer.

Jehovas Vidner har i deres blad en lille artikel om heksejagten i Europa:
Den europæiske heksejagt     Vågn op, Maj 2014

DR sendte i 2016 tre udsendelser om heksejagt i Europa. Desværre kan de ikke længere ses:
Heksejagt 


Helhed

I kapitel 6 i ”Om mennesket” argumenteres for, at mennesket har en tendens til at opbygge en helhed. Dette kan være uheldigt, fordi denne helhed kan blive meget styrende for handlinger og tanker.

Clausewitz


Leveregler og ideologier

Man kan ikke på baggrund af "Om mennesket" begrunde bestemte leveregler eller ideologier, men afvises kan de heller ikke. Men "Om mennesket" er en påmindelse om, at man generelt skal passe på med generelle leveregler og ideologier.

Et godt råd her i fake news-alderen må lyde: Luk ørerne for de største bralrehoveder     13. Januar 2017
Titlen taler for sig selv.

Efter Trumps sejr: Den liberale orden falder     12. November 2016
Troen på sejrsgangen for det liberale demokrati, som f.eks. formuleret af Fukuyama, har lidt et nederlag med valget af Donald Trumph.

Red dit parforhold: Sig ikke undskyld    Livsstil, September 2013
Man tar fejl, hvis man tror, at verden og mennesket kan indrammes i nogle få grundsætninger. Dette gælder selvfølgelig også i parforholdet.

Afdragsfrie boliglån og ideologi    Ideologi og økonomi er ikke altid en god kombination, heller ikke selvom man er liberal.