Præsentation af "Om mennesket"

Man kan præsenterer denne bog på mange måder. Her er et par stykker:


Mange mener, at mennesket primært er et fornuftvæsen, dvs. det er vor fornuft, der råder og regerer. Meeen - det går også galt en gang imellem. Pludselig sætter noget andet sig igennem som f.eks. en følelse eller en fornemmelse. Så siger vi, at "det slog klik", og at man handlede irrationelt.
  I "Om mennesket" præsenteres et helt andet menneskesyn, hvor der vendes op og ned på forholdet mellem fornuft og det irrationelle. I hvert fald er udgangspunktet i "Om mennesket" disse "klik" og det, der sætter sig igennem. Dermed bliver det nemt at forklare det unormale og det usædvanlige, men tværtimod ikke så oplagt at forstå det normale. Faktisk fylder det næsten hele bogen at få styr på denne ikke uvæsentlige del af tilværelsen. Det lykkes heldigvis, men grundlaget bliver et helt andet, end når der henvises til fornuftstænkning. Her er det ofte underforstået, at man i kraft af fornuften er i kontakt med en form for sandhed, men det er selvfølgelig en illusion. Fremfor at finde solide ankerpunkter finder man blot drivtømmer flydende på et ellers irrationelt hav.
  Nu er det ikke fordi et sådant synspunkt er så usædvanligt, men i "Om mennesket" er det mere end et tilfældigt synspunkt: Det er nemlig et synspunkt funderet i en teori om mennesket.


Da jeg var yngre, begyndte jeg at interessere mig for, hvorledes man taler med hinanden. Eksempelvis slog det mig, hvor lidt man egentligt lytter til hinanden i en diskussion. Ofte er der mere tale om monolog end egentlig dialog parterne imellem. Desuden bemærkede jeg, at en samtale pludselig kan ændre karakter. Eksempelvis kan en uheldig bemærkning bevirke, at samtalen pludselig tager en drejning.
  Det var eksempler som ovenstående, der inspirerede mig til nogle mere teoretiske overvejelser. Faktisk lykkedes det at opstille en generel teori om mennesket, men udgangspunktet var egne og dagligdags eksempler. Og hvorfor så det? Jo, forklaringen er den simple, at jeg i lang tid ikke kunne indplacere "Om mennesket" i filosofihistorien, men det er efterhånden lykkedes. Her i foråret 2018 har jeg lagt et nyt efterskrift ud, som sætter tankegangen i "Om mennesket" ind i et filosofihistorisk perspektiv. Det har taget nogle år, og det skal jeg da være den første til at beklage, men det tog lidt tid at få det tænkt og få det formuleret.


Maj 2018
Ole Andersen